Gói cước 4G Viettel 1 tháng (30 ngày)

bởi nhieusim.com | 20/09/2019

Các gói cước 4G 1 tháng ưu đãi của Viettel

 Tên gói Ưu đãi Giá cước/ hạn dùng

Cách đăng ký

V90 – 2GB/ ngày (60GB/30 ngày).
– Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút
– 50 phút gọi ngoại mạng Viettel.
90.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
V90 0979100100 gửi 9123

V120  2GB/ ngày (60GB/30 ngày).
– Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
– Tặng 100 phút ngoại mạng Viettel
120.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
V120 0979100100 gửi 9123
 

V200 2GB/ ngày (60GB/30 ngày).
– Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
– Tặng 200 phút ngoại mạng Viettel
200.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
V200 0979100100 gửi 9123
 

ST70 1GB/ ngày (30GB/30 ngày). 70.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
ST70 0979100100 gửi 9123
 

ST90 2GB/ ngày (60GB/30 ngày). 90.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
ST90 0979100100 gửi 9123
 

ST120 28GB/ tháng 120.000đ/ 30 ngày Đăng ký
hoặc soạn tin
ST120 0979100100 gửi 9123
 
ST150 28GB/tháng

 

Miễn phí gọi dưới 20 phút

150.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
ST150 0979100100 gửi 9123
 

ST200 2GB/ ngày (60GB/30 ngày).
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Tặng 200 phút ngoại mạng
200.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
ST200 0979100100 gửi 9123
 

LDG50 100GB/tháng (trong tỉnh Lâm Đồng)
2GB/tháng (ngoài tỉnh Lâm Đồng)
50.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
LDG50 0979100100 gửi 9123Các gói cước 4G Viettel 1 tháng phổ biến

Tên gói Ưu đãi   Giá cước/ Hạn dùng

Đăng ký nhanh

4G40VAS 1GB và miễn phí dùng 6 dịch vụ tiện ích 70.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
4G40VAS 0979100100 gửi 9123

4G70VAS 2GB và miễn phí 6 dịch vụ tiện ích 100.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
4G70VAS 0979100100 gửi 9123

MIMAX 3 GB 70.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAX 0979100100 gửi 9123

MIMAXSV
  • 3GB 
  • Miễn phí truy cập ứng dụng ONME (tối đa 3GB)
50.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAXSV 0979100100 gửi 9123 

MIMAX90 5 GB 90.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAX90 0979100100 gửi 9123

MIMAX125 8 GB 125.000đ/ 30 ngày

Đăng ký hoặc soạn tin
MIMAX125 0979100100 gửi 9123

MIMAX200 15 GB 200.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAX200 0979100100 gửi 9123

UMAX300 30GB 300.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
UMAX300 0979100100 gửi 9123

MIMAXVAS 600 MB và miễn phí sử dụng 6 dịch vụ Data tiện ích 100.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAXVAS 0979100100 gửi 9123

MIMAXSVVAS 2GB và miễn phí sử dụng 6 dịch vụ Data tiện ích 80.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAXSVVAS 0979100100 gửi 9123

MIMAX15VAS 1.5 GB và miễn phí sử dụng 6 dịch vụ Data tiện ích 100.000đ/ 30 ngày

Đăng ký
hoặc soạn tin
MIMAX15VAS 0979100100 gửi 9123

Lưu ý:

  • Gói 4G40VAS và 4G70VAS triển khai dành cho tất cả thuê bao di động trả trước
  • Gói MIMAXSVVAS thì chỉ dành cho thuê bao học sinh – sinh viên.
  • Tất cả các gói còn lại áp dụng cho cả thuê bao di động trả trước và trả sau của Viettel.
  • Các gói cước 4G Viettel 1 tháng phổ biến trên khi bạn dùng hết data ưu đãi của gói trước thời hạn thì vẫn được tiếp tục miễn phí truy cập mạng ở tốc độ thường.

 

<< Về trang trước